ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Υγιείς κατασκευές στο χώρο της υγείας – μία κρίσιμη παράμετρος πολιτικής

Όταν αναφερόμαστε στο χώρο της υγείας  και στις βελτιώσεις που πρέπει να σχεδιαστούν στο χώρο αυτό, η βαρύτητα πέφτει στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για να λειτουργήσει όμως μια μονάδα υγείας , το παραπάνω προσωπικό (παρά τον αδιαμφισβήτητα πρωταγωνιστικό του  ρόλο) δεν αρκεί.

Ένα επίσης μεγάλο σύνολο ανθρώπων, διαφορετικών δεξιοτήτων, καλείται να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του συστήματος παροχής υγείας προς τους πολίτες. Διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, μάγειρες, τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες, και μια σειρά από ειδικότητες και επαγγέλματα. Και όλοι αυτοί, μαζί με τους νοσηλευόμενους και τους υπόλοιπους πολίτες που χρήζουν υπηρεσιών υγείας, βρίσκονται υπό την προστασία άψυχων δομικών στοιχείων και υλικών, που αποτελούν το κτίριο της μονάδας υγείας.

Εύκολα αντιλαμβανόμαστε τον σημαντικό ρόλο που έχει το κτίριο στην παραγωγή του τελικού αποτελέσματος. Η προστασία από σεισμούς, η προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και τις  θερμοκρασιακές αυξομειώσεις , η λειτουργικότητα, η αισθητική , είναι παράγοντες που αναβαθμίζουν ή υποβαθμίζουν την αξία ενός κτιρίου και επηρεάζουν ταυτόχρονα την ποιότητα, και την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών , την διάθεση και την αποδοτικότητα των ανθρώπων που καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα σε αυτό, αλλά και την  ψυχική διάθεση των νοσηλευομένων και εξεταζομένων.

Μία ολοκληρωμένη πολιτική για την υγεία οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και να επιλύει θέματα που σχετίζονται με τους χώρους μέσα στους οποίους πραγματοποιούνται οι παροχές υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Πως θα διατηρήσουμε τα κτίρια και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  σε υψηλό επίπεδο ακόμα και μέσα σε δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία; Πως η επισκευή και συντήρησή τους θα απαιτεί «λογικά» κοστολόγια;

Με τη σημερινή διάρθρωση των τεχνικών υπηρεσιών ανά μονάδα υγείας είναι αδύνατο να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Η χρήση εξωτερικών συνεργείων ή τεχνικών, με την όποια σχέση εργασίας, έρχεται να συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν.

Με τον τρόπο αυτό δεν έχουμε την μέγιστη απόδοση ούτε των εργαζομένων στις μονάδες υγείας, ούτε εξοικονόμηση χρημάτων  από την χρήση εξωτερικών συνεργατών.

Η πρόταση που ακολουθεί προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση των εργαζομένων αλλά και την αποδοτικότητα (σχέση απόδοσης – τιμής) των εξωτερικών συνεργατών, να μειώσει τους χρόνους αποκατάστασης των προβλημάτων, να προλαμβάνει τα προβλήματα μέσω προγραμματισμένων συντηρήσεων και τελικά να συμβάλει στη μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας των κτιρίων αλλά και την βελτίωση των όρων διαμονής εντός των υγειονομικών μονάδων.

Μοιάζει με τεχνοκρατική προσέγγιση αλλά έχει βαθιά πολιτική σημασία. Η πρόταση αρθρώνεται στους παρακάτω οκτώ άξονες:

  • Οργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών ανά Υγειονομική περιφέρεια, ή γεωγραφική περιφέρεια (ανάλογα με το πλήθος των μονάδων, των απαιτούμενων μετακινήσεων, του υπάρχοντος προσωπικού)
  • Ορισμός συντονιστή Μηχανικού.
  • Ορισμός συντονιστή τεχνικού.
  • Ενιαίο σύστημα καταγραφής παρακολούθησης των απαιτούμενων εργασιών.
  • Ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα περιλαμβάνονται , προδιαγραφές εργασιών και προμηθειών, προμηθευτές, υλικά, εξωτερικοί συνεργάτες.
  • Ενιαίος προγραμματισμός επισκευών, συντηρήσεων.
  • Ενιαίοι διαγωνισμοί.
  • Επικοινωνία και συνεργασία με την εταιρία «Ελληνικά ακίνητα Α.Ε.» σε θέματα μελετών, τευχών δημοπράτησης, διαγωνισμών – δημοπρατήσεων.

Οι εργαζόμενοι παραμένουν στις μονάδες τους όπως είναι σήμερα, και μετακινούνται ανά μονάδα υγείας υπό τις εντολές του συντονιστή μηχανικού και συντονιστή τεχνικού προκειμένου να διαγνώσουν  να συντηρήσουν ή να επιδιορθώσουν.

Αν , για παράδειγμα, σε μια μονάδα υπάρχει ένας καλός ψυκτικός, αυτός  είναι αδύνατο να απασχολείται καθημερινά  με το αντικείμενό του, επί οχτάωρο στην μονάδα που ανήκει, με αποτέλεσμα ή να ασχολείται με αντικείμενα πέραν της ειδικότητάς του ή να μην απασχολείται ενώ σε μια άλλη μονάδα, δεν υπάρχει καν ψυκτικός και οι ανάγκες καλύπτονται είτε από  φιλότιμες προσπάθειες των υπόλοιπων τεχνικών είτε από εξωτερικό συνεργείο

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος μόνιμου προσωπικού ,τη μη ενασχόληση τους με αλλότρια και τις αστοχίες που μπορεί να υποπέσουν καθώς και την μικρότερη ή μηδενική συνδρομή εξωτερικού συνεργείου.

Ένα άλλο θέμα είναι αυτό  των προμηθειών – ανταλλακτικών . Είναι άλλη η διαπραγματευτική ισχύς και άρα η τιμή που μπορεί να επιτευχθεί σε ένα σύνολο μονάδων υγείας και φυσικά άλλη (μεγαλύτερη) όταν μιλάμε για μεμονωμένη μονάδα.

Η συνεργασία ενός συνόλου από όλες τις ειδικότητες, μπορεί να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, να υλοποιήσει, πολύ καλύτερα από δυο ή τρεις φιλότιμους μεν αλλά ανεπαρκείς τεχνικούς.

Δεν έχουμε συνηθίσει να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Όμως και η αλλαγή του τρόπου δουλειάς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (είτε ως εξοικονόμηση πόρων είτε ως μεγιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης των μονάδων υγείας) είναι μία ακόμη θωράκιση του δημόσιου πυλώνα της υγείας στη χώρα μας, ιδιαίτερα σήμερα , με τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει…

Related Posts

Υγιείς κατασκευές στο χώρο της υγείας – μία κρίσιμη παράμετρος πολιτικής

Όταν αναφερόμαστε στο χώρο της υγείας  και στις βελτιώσεις που πρέπει να σχεδιαστούν στο χώρο αυτό,…