Ερώτηση Κ. Χρυσόγονου στην Ε.Ε για τις προκλήσεις των Τούρκων στην Αγία Σοφία

Σε γραπτή ερώτηση του Κ. Χρυσόγονου για τις τουρκικές ενέργειες μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό τέμενος απάντησε o αρμόδιoς Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Hahn. Στην απάντησή της η Επιτροπή αναφέρει ότι είναι ενήμερη για το ενλόγω ζήτημα, το οποίο έχει ήδη καταγραφεί σε παλαιότερες εκθέσεις τηςγια την Τουρκία.
Ακόμη, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η έλλειψηευαισθησίας ως προς τα θέματα της θρησκείας και του πολιτισμούμπορεί να διαταράξει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ως προς το πώς σχεδιάζει να αντιδράσει σε αυτό το ζήτημα απέναντιστην Τουρκία, η Επιτροπή αρκείται να δηλώσει απλώς ότι η ΕΕενθαρρύνει και στηρίζει το διαθρησκευτικό διάλογο, με στόχο ναδιευρυνθούν η αμοιβαία κατανόηση και σεβασμός. Στο πλαίσιο αυτό,φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει μάλλον ρόλοπαρατηρητή ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ δεν φαίνεται έτοιμηνα αναλάβει αποφασιστικές πρωτοβουλίες απέναντι στις προκλητικέςενέργειες της Τουρκίας. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ήδη από το 1985 ο ιστορικός χώρος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο χαρακτήρας του είναι αυστηρά κοσμικός, μουσειακός και προστατεύεται από τη διεθνή Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς

1. Ωστόσο με προκλητικές ενέργειες του τουρκικού κράτους φαίνεται ότι επιδιώκεται η προσβολή και αλλοίωση αυτού του χαρακτήρα. Στις αρχές Ιουνίου του 2017 ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανίου η τουρκική κρατική τηλεόραση θα μεταδίδει καθημερινά πρόγραμμα ισλαμικής καθοδήγησης από την Αγία Σοφία

2. Εν συνεχεία την 21η Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκεί μουσουλμανική προσευχή και ανάγνωση του Κορανίου, παρουσία του Διευθυντή Θρησκευτικών Υποθέσεων της τουρκικής πρωθυπουργίας. Η τελετή μεταδόθηκε μάλιστα από την κρατική τηλεόραση

3. Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει τις στρατιωτικές παραβιάσεις του ελληνικού και κυπριακού θαλάσσιου και εναέριου χώρου4, ενώ καταγγέλλονται συστηματικά μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τούρκων πολιτών από το τουρκικό κράτος5.Ερωτάται η Επιτροπή: Πώς προτίθεται να αντιδράσει στις ανωτέρω τουρκικές ενέργειες;

Απολογιστική συνέντευξη των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
 Θεωρεί σκόπιμη την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας ως μέσο άσκησης πίεσης; απάντηση του κ. Hahnεξ ονόματος της Επιτροπής(18.9.2017) Η Επιτροπή επισημαίνει στην έκθεσή της του 2016 για την Τουρκία τιςαντιδράσεις που προκαλεί η αμφιλεγόμενη χρήση της Αγίας Σοφίας,μουσείου που έχει χαρακτηριστεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικήςκληρονομιάς της UNESCO, για την πραγματοποίηση θρησκευτικώντελετών. Ήδη στην έκθεσή της του 2015 για την Τουρκία

Η Επιτροπή τόνιζε ότι οι αναφορές που είχαν γίνει στο παρελθόν σχετικά με τηνπιθανή μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμίαποτέλεσαν αντικείμενο αντιπαραθέσεων.Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην ανάπτυξη πνεύματος πολυδεκτικήςανεκτικότητας, τόσο στην ΕΕ όσο και στις υποψήφιες για προσχώρησηστην ΕΕ χώρες. Η ιστορία έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι η έλλειψηευαισθησίας ως προς τα θέματα της θρησκείας και του πολιτισμού έχειτη δύναμη να διαταράξει την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Στο πλαίσιοαυτό, η ΕΕ ενθαρρύνει και στηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο, μεστόχο να διευρυνθούν η αμοιβαία κατανόηση και σεβασμός.