Κ. Χρυσόγονος: Μείωση των επενδύσεων και του ανταγωνισμού στην Ελλάδα

Βασιζόμενος σε πρόσφατα στοιχεία ερευνών που καταδεικνύουν ότι υπάρχει μείωση επενδύσεων στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, σε αντίθεση μάλιστα με τη γενικότερη αυξητική τάση στα μεσογειακά κράτη, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε σχετική γραπτή ερώτηση στην Επιτροπή.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής σημείωσε ότι βασικές αιτίες αυτής της τάσης αποτελούν, σύμφωνα με έρευνες, τόσο τα επαχθή μέτρα λιτότητας, όσο και το περίπλοκο φορολογικό καθεστώς και ειδικότερα οι υπερβολικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές που έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει, με ποιους τρόπους σκοπεύει η ΕΕ να ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα και γενικότερα τα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη;
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Με βάση στοιχεία ερευνών καταδεικνύεται ότι στην Ελλάδα υπήρξε μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά την περίοδο 2011-2016. Mόνο 60 από τις συνολικά 10.660 άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Μεσογείου την περίοδο 2011-2015 έγιναν στην Ελλάδα (0,56% του συνόλου) . Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και το 2016, όπου καταγράφηκαν μόλις 13 άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα . Κατά την ίδια περίοδο, οι άμεσες επενδύσεις στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση 16% . Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μειώνεται σταθερά τα τελευταία έτη , παράλληλα με την εφαρμογή επαχθών μέτρων λιτότητας (π.χ. σημαντική μείωση μισθών, δημοσίων επενδύσεων) μέσω των μνημονιακών συμφωνιών. Μία από τις αιτίες θεωρείται πως είναι εν γένει το περίπλοκο φορολογικό καθεστώς και ειδικότερα οι υπερβολικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές . Από αυτό συνάγεται ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων λιτότητας δεν ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και εν γένει την υγιή οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Με ποιους τρόπους σκοπεύει η ΕΕ να ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη;
2) Σχεδιάζει την παροχή επιπλέον τεχνικής και οικονομικής βοήθειας για τη βελτίωση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη με αντίστοιχα προβλήματα;