ΕΕ: Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου

Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θα πρέπει να αναδειχθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, στη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου στο Γκέτενμποργκ της Σουηδίας.

Ειδικότερα, η τελική έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν τα εξής:

Να εφαρμοστούν οι αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος στα εκκρεμή κοινωνικά ζητήματα σε επίπεδο ΕΕ, να δοθεί συνέχεια στις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της ΕΕ 2018-2019 για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και να συνεχιστεί η πρόοδος σχετικά με το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ