Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του δυτικού μετωπικού τοίχου του Ηρωδείου

Τις εργασίες συντήρησης του δυτικού μετωπικού τοίχου του Ηρωδείου ολοκλήρωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι εργασίες αφορούσαν στη συντήρηση λίθων με σοβαρά προβλήματα αποκόλλησης θραυσμάτων, γεγονός που καθιστούσε επισφαλή τη χρήση του μνημείου από τους επισκέπτες.

Γι’ αυτόν τον λόγο τα τελευταία 20 χρόνια η εικόνα του μνημείου ήταν συνδεδεμένη με την ύπαρξη ικριώματος που κάλυπτε όλη τη δυτική εξωτερική όψη του.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στο διάστημα 2015 έως και τον Νοέμβριο του 2017, από το Τμήμα Συντήρησης της ΕΦΑ Αθηνών απομακρύνθηκε το ικρίωμα, αποδίδοντας πλέον στο κοινό, αλλά και στη χρήση του Φεστιβάλ Αθηνών, συντηρημένο και πλήρως εμφανές το νότιο μέτωπο του μνημείου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ