ΣΕΒ: Αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις

Αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, σύσταση νέου Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με στόχο την υποστήριξη των κατηγοριών εκείνων που αναμένεται να έχουν περισσότερο ανάγκη πρόσθετου εισοδήματος κατά την συνταξιοδότηση, προτείνει μεταξύ άλλων ο ΣΕΒ ως θέματα συζήτησης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Γι το θέμα των μισθών ο Σύνδεσμος ζητά συγκεκριμένα «αποσύνδεση στην πράξη του καθορισμού και των μεταβολών του κατώτατου μισθού από τις διαδικασίες καθορισμού και τις μεταβολές των μισθών στις επιχειρήσεις ή τους κλάδους, οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώνονται από τα μέρη με βάση τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των κλάδων». Προσθέτει ακόμη ότι «Όσοι υποστηρίζουν ότι «δεν θέλουμε μισθούς Βουλγαρίας» θα πρέπει να συμπληρώνουν «και γι’αυτό οφείλουμε να υλοποιήσουμε βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και το άνοιγμα των αγορών»».

Η πρόταση του ΣΕΒ σημαίνει ότι όταν υπάρξει αναπροσαρμογή του κατωτάτου μισθού, αυτή δεν πρέπει να μεταφέρεται αυτομάτως ως αφετηρία των αυξήσεων σε επίπεδο κλάδων και επιχειρήσεων, όπως επίσης ότι για το διάστημα που ο κατώτατος μισθός θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι μπορούν να αναπροσαρμόζουν τους δικούς τους μισθούς με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Ο ΣΕΒ διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται υπέρ της μείωσης του κατώτατου μισθού, τονίζει ωστόσο ότι «όσο είμαστε ακόμη στα πρώτα δειλά σημάδια σταθεροποίησης του ΑΕΠ, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την μείωση της εκτεταμένης ανεργίας, ενώ δεν αποτελεί προτεραιότητα και βιώσιμη επιλογή η επαναφορά του ονομαστικού κατώτατου μισθού στα επίπεδα 2010-2012, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης (και να εντείνουν φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας).

Σχετικά με το νέο ταμείο, ο ΣΕΒ αναφέρεται σε σχετική πρόταση της ΓΣΕΕ και τονίζει ότι θα πρέπει να μελετηθούν σημεία βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τα Επαγγελματικά Ταμεία, καθώς και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης ενός τέτοιου Ταμείου «λαμβάνοντας υπόψη τους ασφυκτικούς οικονομικούς περιορισμούς της τρέχουσας συγκυρίας τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ