ΓΣΕΒΕΕ: Επιφυλάξεις για το αναπτυξιακό αποτύπωμα του πολυνομοσχεδίου

Επιφυλάξεις για το αναπτυξιακό αποτύπωμα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο διατυπώνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Επιγραμματικά, η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά, ότι το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει πλήθος ετερόκλητων διατάξεων, με ανομοιογενείς στοχεύσεις, και ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων είναι ελλιπής και αποσπασματική, έτσι όπως διατυπώνεται στα επίσημα κείμενα που κατατέθηκαν.

Επίσης εκτιμάται, ότι ορισμένες ρυθμίσεις θα λειτουργήσουν επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, όμως η έμφαση στην αγοραία διαχείριση κάποιων τομέων, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η διαχείριση των τιμών των φαρμάκων, η λειτουργία ορισμένων επαγγελμάτων, δυνητικά, θα υποβαθμίσουν το επίπεδο οικονομικής ευημερίας.

«Παρά το γεγονός ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου φέρεται να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, παραμένουν οι βασικές επιφυλάξεις ως προς το αναπτυξιακό αποτύπωμα που δύναται να αφήσει στην ελληνική οικονομία» όπως σημειώνεται από τη Συνομοσπονδία, που εντοπίζει 11 σημεία που χρήζουν ειδικής μνείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ