Πρόοδο διαπιστώνει η ΕΕ στην καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Οι επιχειρήσεις τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) αφαίρεσαν, κατά μέσο όρο, το 70% της παράνομης ρητορικής μίσους που τους κοινοποιήθηκε.

Αυτό αναφέρει η τρίτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας, σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς και η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Το ποσοστό αυξήθηκε από 28% στον πρώτο γύρο παρακολούθησης, το 2016 και 59% στοn δεύτερο γύρο, τον Μάιο του 2017.

Από τον Μάιο του 2001, το Facebook, το Twitter, το YouTube και η Microsoft, είχαν δεσμευτεί να καταπολεμήσουν τη διάδοση τέτοιου περιεχομένου στην Ευρώπη, μέσω του κώδικα δεοντολογίας. Ο τρίτος γύρος παρακολούθησης δείχνει ότι οι επιχειρήσεις τηρούν ολοένα και περισσότερο τη δέσμευσή τους για την αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους της παράνομης ρητορικής μίσους εντός 24 ωρών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ