Ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της πρώην «Σοσιαλιστικής Τάσης» σε «Προοδευτική Ενωτική Κίνηση»

Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2.2.2018

 

Στις 5 Οκτωβρίου 2017 η Σοσιαλιστική Τάση του ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α αποφάσισε, με άμεση ψηφοφορία των μελών της και με πλειοψηφία 82,6 %, την αποχώρησή της από το κόμμα και τον μετασχηματισμό της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση. Τέσσερις μήνες αργότερα ο μετασχηματισμός αυτός δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, επειδή στο μεταξύ έχουν προκύψει δυσλειτουργίες στην Γραμματεία της (πρώην) Τάσης, η οποία αδυνατεί να συνεδριάσει με απαρτία των μελών της. Εξάλλου η Γραμματεία εκείνη δεν διαθέτει πια επαρκή δημοκρατική νομιμοποίηση, αφού είχε εκλεγεί τον Ιούνιο του 2017 από μία βάση 500 περίπου μελών, ενώ τον Οκτώβριο του 2017 τα εγγεγραμμένα μέλη είχαν ξεπεράσει τις 2.000 και οι ψηφίσαντες τους 1.700.

Κατά συνέπεια αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία και καλούμε τα μέλη της πρώην Σοσιαλιστικής Τάσης σε άμεση ψηφοφορία, μέσω της ιστοσελίδας μας (sosialistiki.gr), στην οποία πραγματοποιήθηκαν τόσο η εκλογή Γραμματείας τον Ιούνιο του 2017 όσο και η ψηφοφορία αποχώρησης από τον ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α. τον Οκτώβριο του 2017, με αντικείμενο την έγκριση (ή μη) της συνημμένης στο παρόν πρότασης Καταστατικού της αυτόνομης πια πολιτικής μας κίνησης, με την ονομασία «Προοδευτική Ενωτική Κίνηση». Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με τον ίδιο τρόπο όπως και οι προηγούμενες, στο διάστημα 12 έως 14 Φεβρουαρίου. Εφόσον εγκριθεί το προτεινόμενο Καταστατικό θα ακολουθήσει η υποβολή υποψηφιοτήτων της 15ης Φεβρουαρίου και η εκλογή νέας Γραμματείας την 16η Φεβρουαρίου.

 

Τα μέλη της Γραμματείας

Κώστας Χρυσόγονος

Στάθης Πανταζής

Ευθύμης Ευθυμιάδης

Γιάννης Αντώνενας

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

 1. Η «Προοδευτική Ενωτική Κίνηση» είναι αυτόνομος πολιτικός φορέας που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και προέρχεται από τον μετασχηματισμό της πρώην «Ενωτικής Κίνησης» και μετέπειτα «Σοσιαλιστικής Τάσης». Έχει τη νομική μορφή ένωσης φυσικών προσώπων, αλλά μπορεί να καταστεί πολιτικό κόμμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.
 2. Σκοπός της «Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης» είναι ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός του δημόσιου βίου, μέσα από την αποδόμηση του πελατειακού συστήματος, και η προοδευτική αλλαγή για τη χώρα, με ελευθερία αλλά όχι ασυδοσία, με ισότητα αλλά όχι ισοπέδωση και με σεβασμό στην συνταγματική νομιμότητα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η κίνηση επιδιώκει την συμπόρευση με άλλες πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου.
 3. Θεμελιώδεις αρχές της Κίνησης είναι η συλλογική και δημοκρατική λειτουργία, το διαρκές άνοιγμα και η εμπιστοσύνη στην κοινωνία και τους πολίτες και η ετοιμότητα για αυτοκριτική.
 4. Μέλος μπορεί να γίνει όποιος/όποια έχει συμπληρώσει το 16ο έτος, είναι Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης και αποδέχεται τους στόχους της «Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης». Η ιδιότητα του μέλους είναι ασυμβίβαστη με την συμμετοχή σε άλλο πολιτικό φορέα (κόμμα ή κίνηση). Η εγγραφή μέλους γίνεται με απλή αίτησή του.
 5. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις ψηφοφορίες που διεξάγει η Κίνηση και να εκλέγεται στα όργανά της. Έχει επίσης δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του, τόσο μέσα στα όργανα της Κίνησης όσο και προς τα έξω, ακόμη και αν διαφωνεί με την άποψη της πλειοψηφίας.
 6. Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει την πολιτική γραμμή και τις αποφάσεις της Κίνησης.
 7. Η ιδιότητα του μέλους αφαιρείται από όποιον/όποια παραβιάζει το Καταστατικό και τις αρχές της Κίνησης, με απόφαση της Γραμματείας και πλειοψηφία δύο τρίτων.
 8. Όργανα της Κίνησης είναι η Γραμματεία και ο Συντονιστής. Η Γραμματεία αποτελείται από 11 μέλη, που εκλέγονται με πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία του συνόλου των μελών της Κίνησης, για θητεία ενός έτους. Ο Συντονιστής εκλέγεται από τη Γραμματεία μεταξύ των μελών της για το διάστημα της θητείας της.
 9. Η Γραμματεία αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο της Κίνησης και έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία της. Για να λάβει αποφάσεις απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Ο Συντονιστής προεδρεύει στη Γραμματεία και εκπροσωπεί δημόσια την Κίνηση.
 10. Τα πιο κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής και της λειτουργίας της Κίνησης αντιμετωπίζονται με καθολική ψηφοφορία των μελών της, που διεξάγεται ύστερα από σχετική απόφαση της Γραμματείας.
 11. Η Κίνηση συμμετέχει αυτοτελώς στις βουλευτικές εκλογές ως πολιτικό κόμμα, ή σε συνεργασία με άλλες συλλογικότητες του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, ύστερα από απόφαση της Γραμματείας, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.
 12. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται με απόφαση της Γραμματείας που επικυρώνεται με καθολική ψηφοφορία των μελών της Κίνησης.