ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΡΔΗΣ

Αλιευτικός τουρισμός/ ψαροκάικο

Στην Ελλάδα, μόλις τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του απαραίτητου Νομικού Πλαισίου, (βγήκε το 2015), τα Επαγγελματικά Σκάφη με Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού, έχουν ξεπεράσει τα εκατό (100), ενώ πολλοί άλλοι είναι στην διαδικασία της αδειοδότησης και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό Μοχλό Ανάπτυξης, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Χώρα μας.

 Οι Στόχοι μας, δεν θα μπορούσαν να είναι μικρότεροι από:

 Τουλάχιστον Πεντακόσια – Εξακόσια (500 – 600), Επαγγελματικά Σκάφη Ψαρέματος, με άδεια Αλιευτικού Τουρισμού, σε κάθε περιοχή της Πατρίδας μας και αυτό να προβάλλεται στο Εξωτερικό, ώστε πολύ σύντομα, να γίνουμε Διεθνής Αλιευτικός Προορισμός (μια και είμαστε η καλύτερη Ευρωπαϊκή Χώρα για αυτό το προϊόν και ίσως από τις καλύτερες στον Κόσμο).

Παράλληλα η εξοικείωση των Ψαράδων και των οικογενειών τους με το διαδίκτυο, θα μπορούσε να φέρει άμεσα την συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά όργανα Αλιείας και γιατί όχι πολύ σύντομα, να είμαστε από τις Ευρωπαϊκές Χώρες που θα παίζουν καθοριστικό ρόλο, στα Ευρωπαϊκά Θέματα Αλιείας και Θάλασσας, (μια και διαθέτουμε τον μεγαλύτερο Αλιευτικό Στόλο,  σε αριθμό Επαγγελματικών Σκαφών, με περισσότερα από 15.000 Σκάφη).

 Τα οφέλη, από την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα μπορούσαν να είναι:

Προσέλκυση πολλών επιπλέον τουριστών στην Χώρα μας. Πολλοί είναι αυτοί, που πρώτα κλείνουν το ψάρεμά τους και στην συνέχεια τις διακοπές τους.

Προώθηση και άλλων πολύ γνωστών Αγροτικών Προϊόντων μας, μαζί με τον Αλιευτικό Τουρισμό, (ήδη σε πολλές περιοχές, τελειώνοντας το ψάρεμα, παίρνουν οι Τουρίστες μαζί τους και παραδοσιακά προϊόντα ή τα δοκιμάζουν στο σκάφος, π.χ. λάδι, φέτα, μέλι, κρασί, ούζο κ.λπ.).

Εξοικείωση  των ψαράδων και των οικογενειών τους με το διαδίκτυο, συμμετοχή και ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε πολύ σύντομα να είμαστε από τις Χώρες,  που θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στην Αλιεία, (άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ενίσχυση της μικρής Αλιείας και του εισοδήματος των ψαράδων με αειφόρο τρόπο…).

Τέλος έχουμε, παραμονή νέων στο επάγγελμα του Ψαρά, αποσυμπίεση των ήδη μειωμένων ιχθυαποθεμάτων και ταυτόχρονα ενίσχυση του εισοδήματος των ψαράδων.

 Πιθανές άλλες ενέργειες, που ενδεχομένως θα υπηρετούσαν τους παραπάνω στόχους:

Συνεργασία των εμπλεκομένων Υπουργείων, Τουρισμού – Αγροτικής Ανάπτυξης – Ναυτιλίας, αλλά και του Πολιτισμού (για να παρουσιάζεται η Ιστορία μας με την θάλασσα και το ψάρεμα, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα) και κεντρική Κυβερνητική κατεύθυνση, ώστε:

Όπου προβάλλεται η Χώρα μας, η περιοχή μας,  ο Τουρισμός μας, αλλά και τα υπόλοιπα Αγροτικά μας Προϊόντα, θα πρέπει να προβάλλεται και ο Αλιευτικός Τουρισμός  (Ψαροκάικο), είμαστε η καλύτερη Ευρωπαϊκή Χώρα για αυτό το προϊόν.

Να τεθεί χρονοδιάγραμμα λειτουργίας Σχολών Αλιείας, αλλά και σχολών Καραβομαραγκών, κατά τα πρότυπα άλλων Αγροτικών Σχολών (βλέπε Αβερώφειος Σχολή Λάρισας, Γαλακτοκομική στα Γιάννινα κ.α.) και να αποσυνδεθεί η Ευρωπαϊκή Επιδότηση με το σπάσιμο του Καϊκιού, (να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία άλλων Κρατών και να συνδεθεί η επιδότηση με την καταστροφή του Αλιευτικού Εργαλείου, ή την αλλαγή χρήσης του Καϊκιού και να σταματήσει η καταστροφή του..).

Καμπάνια ενημέρωσης με διοργάνωση Ημερίδων, ώστε να ενημερωθούν όλοι, (ψαράδες, άνθρωποι του Τουρισμού, Πολιτικοί – Περιφερειακοί, ΜΜΕ κ.α.), για αυτό το πολύ σημαντικό Ελληνικό Αγροτικό Προϊόν που έχουμε και λέγεται Αλιευτικός Τουρισμός (Ψαροκάικο), στην Ελλάδα και παράλληλα αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, (π.χ. Interreg Mediterranean., Project Title: Fishing Tourism for sustainable development in the Mediterranean area, κ.α.).

Ημερίδα στις Βρυξέλλες, με μερικούς από τους καλύτερους Ψαράδες που ήδη κάνουν με μεγάλη επιτυχία Αλιευτικό Τουρισμό στην Χώρα μας, ώστε να μάθουν σε όλη την Ευρώπη, τι σημαίνει Αλιευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα και ταυτόχρονα εξοικείωση των Ψαράδων με τα Ευρωπαϊκά Όργανα στα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν.

Γιώργος Λουρδής

 

Related Posts

Η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού

Ο αλιευτικός τουρισμός είναι πολύ διαδεδομένος στο Εξωτερικό, εδώ και πολλά χρόνια. Κάποιοι μπαίνουν στα επαγγελματικά…